ෂියෝමි -MI MIX Future is Here ෂියෝමි -MI MIX Future is Here

සුබ දවසක් හැමෝටම ...අද කියන්න යන්නේ xiaomi සමාගම නිකුත් කරපු අලුත්ම ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන ..මේ දැක්ක වෙලේ මට මේක ගැන මාරම ආසාවක් ආවා...ස...

Read more »
8:01 AM

xiaomi mi 5s plus ගැන දැනගමු! xiaomi mi 5s plus ගැන දැනගමු!

mi පවුලට ආපු   අලුත්ම  සාමාජිකයා තමයි  mi 5s plus ෆෝන් එක මාරම ලස්සන ලුක් එකක් තියන මේ ෆොන් එක ගැන බලමුකෝ මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ...

Read more »
7:05 AM

Mi Notebook Air ගැන සිංහලෙන් Mi Notebook Air ගැන සිංහලෙන්

බ්ලොග් එක  ලියන්න වෙලාවක් හම්බුනේ  දැන් තමයි ...මේ කියන්න යන්නේ අලුතින්ම ආපු    Xiaomi  Mi Notebook එක ගැන ...මේක ඇවිල්ල සැහෙන කාලයක් උ...

Read more »
12:37 PM

MIUI 8  ගැන සිංහලෙන්  MIUI 8 ගැන සිංහලෙන්

සැහෙන කාලෙකින් බ්ලොග් එක පැත්තේ ආවේ...අද තමයි පොඩ්ඩක් නිදහසක් හම්බුනේ ..මේ මාස කිහිපයට  miui  වල ගොඩක් වෙනස් කම් සිදු උනා ..ඒ අතරේ තමයි m...

Read more »
1:28 PM
 
Top