මේක කරන්න cwm,twrp recovery කරලා තියන්න ඕනි ...කරන විදිහ  මේ බ්ලොග් එකෙන්ම්ම බලාගන්න පුළුවන් ....

ඉස්සල්ලම මේ file එක download කරගන්න  
මේ zip file එක phone එකේ phone storage එකට දාගන්න 
phone එක ඔෆ් කරලා cwm හරි twrp හරි යන්න 


 • Select- "Install from Zip".

  • Browse and select UPDATE-SuperSU-v2.40.zip 

  දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ......දැන් phone එක root වෙලා ඉවරයි දැන් reboot කරන්න ... 


  6 comments:

  1. Redmi2 walata gahanna hondama rom eka mokadda?

   ReplyDelete
  2. Redmi2 walata gahanna hondama rom eka mokadda?

   ReplyDelete
  3. https://www.dropbox.com/s/iqy9kaksuyfar67/Root.zip

   ReplyDelete
  4. https://www.dropbox.com/s/iqy9kaksuyfar67/Root.zip

   ReplyDelete
  5. https://www.dropbox.com/s/iqy9kaksuyfar67/Root.zip

   ReplyDelete

   
  Top